Clara van Assisi

Ter inspiratie over Clara van Assisi

Hier wordt duidelijk waarom Clara zoveel nadruk legt op het belang van de nederigheid: niet alleen wij zijn dragers van de goddelijke werkelijkheid – dat zijn alle mensen. Dus moeten wij allen hoogachten en ons nederig buigen voor hun ziel –woonplaats van de Allerhoogste.

 

Dit vereist ook een andere omgang met jezelf. Als draagster van God, bezield door goddelijk vuur, draag ik de verantwoordelijkheid voor het laten branden ervan. Dat gaat niet vanzelf. Vuur moet gevoed worden of het dooft uit, vuur kan verstikt worden… Je moet zorg dragen voor je ziel!!

 

Clara leeft vanuit het besef van een voortdurende en zich steeds voortzettende incarnatie. Zoals Maria draagt zij –en dragen wij – Hem die alles omvat. De Menswording van de Allerhoogste God als dagelijkse realiteit: wij (en de hele schepping met ons) worden door God omvat en gedragen en tegelijkertijd maakt die Allerhoogste God zich zo klein en wil Hij zo kwetsbaar zijn door Zijn Aanwezigheid in elke mens. Wij zijn waarlijk ‘tempels van God’.

tekst uit het werk

“De Paradox als levengevende ruimte bij Clara”

– Eindwerk Capodacqua –

zr Elisabeth Schonken osc

www.levenswegen.nl