De bergen zijn een blijde plaats vol bloemen

 

De bergen zijn een blijde plaats vol bloemen

Apen spelen in de bomen van het woud

Zangvogels zingen, insecten zwermen

Een regenboog schijnt bij dag en nacht

Zomer en winter brengen verkoelende regen

Lente en herfst brengen zwevende mist

Eenzaam, in eenvoudige kleren, ben ik hier gelukkig

Omdat ik het Heldere Licht zie en de leegte overpeins

Ik ben verrukt door de verschijnselen omdat mijn lichaam vrij is van slechte daden

Een sterke geest dwaalt tevreden en is van nature opgewekt

Milarepa – Tibetaanse Boeddhistische wijze

 

 

www.levenswegen.nl