Galerij

God reserveert de hoge roeping van mystieke overpeinzing niet voor bepaalde zielen alleen. Integendeel.
Hij wil dat iedereen het omhelst, maar hij treft weinigen die Hem toestaan dergelijke verheven dingen voor hen te bewerkstelligen.
De heilige Johannes van het Kruis – Christelijk mysticus

 

 

www.levenswegen.nl