Op alle publicaties rust het recht van intellectueel eigendom bij de maker

 

 

www.levenswegen.nl | Mirjam A. Woltman

Ongeautoriseerd gebruik wordt beoordeeld volgens Nederlands recht.

Het werk is eigendom van de kunstenaar.

Neem contact op voor opdrachten, licentie of gebruik met fine art agent.