Op alle publicaties rust het recht van intellectueel eigendom bij de maker

 

 

 www.levenswegen.nl | Mirjam A. Woltman

ongeautoriseerd gebruik wordt beoordeeld volgens Nederlands recht