Mirjam Astrid Woltman
INSTAGRAM
CONTACT
About us

Enjoy the best art  and functions combined together

Gerrit Rietveld Academie 90-96

Koninklijke Academie

voor Beeldende Kunsten 89-90

A few things we’re great at


Ruimtelijke vormgeving & beeldhouwkunst

Een creatie in samenhang met natuur en architectuur.

B e e l d t a a l

Zeggingskracht

O N T W E R P

Doel

R U I M T E

Beleving

F U N C T I E

Schoonheid

The secret of success

Don’t be afraid to work with the best.

A R T I S T

voor aanbevelingen zie P E R S

S P I R I T U A L I T E I T

Zoals de mens zich God voorstelt zo verschijnt Hij aan zijn dienaar, Jalal al-Din Rumi 

L E V E N S W E G E N . N L

Verhalen en tekeningen van wonderen sinds 2001

O P D R A C H T

Shine bright like a diamond, Rihanna

Portfolio

www.levenswegen.nl
error: Content is protected !!