Bezig met schilderij van de kapschuur in Den Treek

www.levenswegen.nl